Spreekuren – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk J.E. de Groot – Zuid-Beijerland | huisarts.jedegroot@ezorg.nl
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk J.E. de Groot
Dorpstraat 137 3284 AE
Zuid-Beijerland | huisarts.jedegroot@ezorg.nl

Spreekuren

Afspraak op het spreekuur en visites

Via de patiëntenomgeving kunt u 24 uur per dag een afspraak maken op het spreekuur, een vraag stellen via een e-consult of herhaalmedicatie aanvragen. U dient zich hiervoor eenmalig te registreren, ga hiervoor naar de pagina Uw Zorg Online.

Daarnaast zijn wij dagelijks van 08.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar voor het maken van afspraken (0186-661465). Graag bellen tussen 08.00 en 9.00 uur voor het maken van een afspraak op dezelfde dag. Als u voor meerdere klachten komt, dan graag een dubbele afspraak maken op het spreekuur. Indien u om medische redenen niet in de gelegenheid bent om naar het spreekuur te komen, kunt u een visite aanvragen, dan ook graag bellen tussen 08.00 en 9.00 uur om dezelfde dag een visite te kunnen maken.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar uw klacht(en) om te kunnen beoordelen wat de beste weg is om uw klacht(en) te behandelen. Zij kan een inschatting maken van de spoedeisendheid van uw klachten en de tijd die nodig is om de klacht(en) te behandelen, dit beperkt de wachttijd in de wachtkamer. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Meer informatie vindt u in dit triagefilmpje.

Telefonisch spreekuur

Op werkdagen wordt een telefonisch spreekuur gehouden van 10.30-11.00 uur. U krijgt dan direct de huisarts te spreken. Het telefonisch spreekuur is o.a. bedoeld voor het bespreken van uitslagen van laboratoriumonderzoeken en afbeeldende onderzoeken en het kort beantwoorden van uw vragen. U wordt hierover niet zelf door de huisarts gebeld.

Praktijkondersteuner-somatiek

Wilma Braal is werkzaam als praktijkondersteuner-somatiek met als aandachtsgebieden diabetes mellitus, cardiovasculaire aandoeningen, astma en COPD. Tevens is zij betrokken bij de ouderenzorg. Via de assistente is het mogelijk om een afspraak te maken op het spreekuur van Wilma of om een visite aan te vragen.

Incontinentie-materiaal

Indien u vragen heeft over incontinentie-materiaal kunt u terecht bij de assistente.

Urineonderzoek

Vanaf 08.00 uur kunt u uw ochtendurine overhandigen voor onderzoek aan de assistente. Indien het u niet lukt om de urine snel na het opvangen ervan naar de praktijk te brengen, moet u de urine in de koelkast bewaren.

Is er iets niet goed gegaan?

Als er iets niet goed is gegaan, laat dit dan alstublieft aan ons weten en blijf er niet mee rondlopen. Wellicht kunnen wij er weer van leren.